naglowek

 

 

Materiał analityczny- raport  z  działań  w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości „ TERMINUS” w Bydgoszczy w partnerstwie z  Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. z siedzibą w Jenie, Niemcy


Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości „Terminus” (SZiAN „Terminus”) z siedzibą w Bydgoszczy realizowało od października 2010 projekt szkoleniowy „Bądź Profesjonalistą na rynku nieruchomości”, który został rozszerzony od września 2011 o komponent ponadnarodowy w partnerstwie z  Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. ( BWTW e.V.) z siedzibą w Jenie w ramach w ramach projektu innowacyjnego ImpEx pt."Rozwój modularnej koncepcji nawiązania stosunków handlowych miedzy Turyngią a Niemcami”. Niniejszy projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

cała treść raportu