naglowek

 

 

Międzynarodowa konferencja w ramach

projektu IMPEX w Erfurcie

17 październik 2012

 

 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pt. „Bądź Profesjonalistą na rynku nieruchomości”  rozszerzonego o komponent ponadnarodowy. Projekt ten jest  współfinansowany ze środków  EFS Województwa Kujawsko-Pomorskiego i realizowany przez Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości „ TERMINUS” w Bydgoszczy w partnerstwie Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. z siedzibą w Jenie, Niemcy.

Międzynarodowa Konferencja w Erfurcie przebiegła zgodnie z programem. Wzięli w niej udział przedstawiciele partnera niemieckiego, władz samorządowych i przedsiębiorców z Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz Landu Turyngii. Celem konferencji było przedstawienie koncepcji nawiązania wymiany handlowej miedzy obu regionami, promocja Regionu, prezentacja jego potencjału gospodarczego i innych walorów oraz zainicjowanie kontaktów między instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami i osobami obu regionów.

Moderatorem konferencji był Koordynator  BWTW e.V. na Turyngię Wschodnią, Pan  Steffen Jacobi, który przywitał uczestników konferencji. W imieniu  SZiAN „Terminus” i polskich przedsiębiorców  przywitał uczestników konferencji  Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego P. Wiesław Czarnecki.

Link: Program konferencji