naglowek

 

 

 

Szanowni Państwo, 

STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI TERMINUS 

ORAZ AGENCJA NIERUCHOMOŚCI RAFPOL ANGELIKA RAFALSKA 

mają zaszczyt poinformować o nowo rozpoczętym, projekcie szkoleniowym

„Bądź Profesjonalistą na rynku nieruchomości” 

Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podstawowe informacje o projekcie 

Celem projektu jest dostosowanie i podniesienie kwalifikacji 120 osób pracujących w tym prowadzących działalność gospodarczą ( 65 kobiet i 55 mężczyzn) z województwa kujawsko-pomorskiego zajmujących się obsługą nieruchomości, m.i.n. pośredników, zarządców, rzeczoznawców majątkowych do rosnących wymagań rynku. Realizowane szkolenia mają przyczynić się do zdobycia i poszerzenia wiedzy, nabycia i rozwijania umiejętności kształtowania właściwych relacji z Klientami, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

Szkolenia 

Projekt zakłada realizację 66 godzin szkoleń stacjonarnych w 11 blokach tematycznych z zakresu zagadnień prawnych, technicznych, finansowych, podatkowych, informatycznych itp. Spełniających wymogi  nałożone przez ustawodawcę na licencjonowanych uczestników rynku w zakresie ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych ( tematy szkoleń zaakceptowane przez Ministerstwo Infrastruktury).

Obsługa nieruchomości, to także kontakt z właścicielami, użytkownikami, staramy się więc aby organizowane przez nas szkolenia  umożliwiały pogłębianie umiejętności prowadzenia negocjacji, doskonalenie technik sprzedaży,   umiejętności tworzenia właściwych relacji międzyludzkich.

Szkolenia będą przebiegały wg formuły Blended Learning łączącej zajęcia w formie tradycyjnej czyli szkolenia stacjonarne prowadzone przez wykładowców lub trenerów z wysokimi kwalifikacjami oraz w formie e-learningowej, polegającej na przekazywaniu za pomocą  platformy informatycznej problemów powstających tak naprawdę codziennie w naszej pracy.

 

Lokalizacja szkoleń 

Zajęcia odbywać się będą w Bydgoszczy ul. Poznańska 32.

Komponent ponadnarodowy 

Projekt pt. „Bądź Profesjonalistą na rynku nieruchomości”  został  w 2011 roku rozszerzony o  komponent ponadnarodowy. Partnerem jest niemiecka fundacja z Turyngii  Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. z siedzibą w Jenie.  Celem działań   jest   opracowanie  koncepcji  wymiany handlowej miedzy przedsiębiorstwami Landu Turyngii i  przedsiębiorstwami mającymi siedzibę na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego .W ramach projektu są realizowane  warsztaty  z zakresu handlu zagranicznego dla przedsiębiorstw z Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz bezpośrednie spotkania przedsiębiorców z naszego Regionu z przedsiębiorstwami z Turyngii w celu sondujących rokowań handlowych oraz nawiązania osobistych kontaktów.

Istotnym działaniem  projektowym jest zorganizowanie Konferencji bilateralnej w województwie kujawsko-pomorskim z udziałem przedstawicieli partnera niemieckiego, władz samorządowych i przedsiębiorców z Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Celem konferencji będzie przedstawienie koncepcji nawiązania wymiany handlowej miedzy obu regionami, promocja Regionu, prezentacja jego potencjału gospodarczego i innych walorów oraz zainicjowanie kontaktów między instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami i osobami obu regionów. Pod koniec prac projektowych (październik 2012 r.) partner niemiecki zorganizuje w Turyngii konferencję  podsumowującą wyniki osiągnięte przez współpracujących ze sobą polskich i niemieckich partnerów. Ta uzupełniona i ulepszona koncepcja nawiązania kontaktów handlowych miedzy naszym Regionem a Turyngią zostanie przekazana jako materiał analityczny do dyspozycji wszystkim zainteresowanym instytucjom, związkom gospodarczym,  przedsiębiorstwom itd.