Stowarzyszenie

Zarządców i Administratorów Nieruchomości

"TERMINUS"


ul. Letniskowa 27
85-476 Bydgoszcz
NIP 967-127-37-06
REGON 340350604
tel. 52 34-81-741