Aktualności

 
Szanowni Państwo,
5czerwca w Bydgoszczy odbylo się XVIII Forum Organizacji Pozarzadowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - doroczne święto III sektora.
Poniżej prezentujeme krótkie wspomnienie tego wydarzenia - kilkuminutowy film.
 
 
Niebawem na stronie www.kpowes.org.pl zostaną zamieszczone wykłady
1/ K. Wołodźko - O potrzebie dobrego państwa,
2/ R. Palusiński - Jak w oszłamiający sposób realizować marzenia - wykład wprowadzający do metody Dragon Dreaming Project Design.
 
Bardzo dziękujemy wszystkim Szanownym Uczestnikom za tak liczną i aktywną obecność, mamy nadzieję, że udało się Państwa zainteresować i zachęcić do indywidualnego pogłębiania
wiedzy o nowatorskiej metodzie tworzenia i realizacji projektów, Życzymy Sukcesów!
 
Dziękujemy też Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu za finansowanie i wspaniałą współpracę przy realizacji projektu.
 
Organizatorzy:  Stowarzyszenie Gineka, Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka, Stowarzyszenie Terminus.

Kolejni laureaci konkursu „Wolontariat w Akcji” – wybrani i nagrodzeni!

Podczas tegorocznego XVIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 5 czerwca w Bydgoszczy, zostały ogłoszone wyniki konkursu ‘Wolontariat w Akcji”. Celem Konkursu jest promocja „dobrych praktyk” profesjonalnego wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim, oraz kryteria jakościowe dotyczące współpracy organizacji z wolontariuszami, zgodności z wymogami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Trzy równorzędne nagrody o wartości 1 500, 00 zł zostały przyznane:

Stowarzyszeniu Sportowemu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie, ul. Graniczna 12, 85-201 Bydgoszcz, www.kujawsko-pomorskie.olimpiadyspecjalne.pl
za: wysoki profesjonalizm w obsłudze wolontariatu, umożliwiającego szeroki zakres doświadczeń i rozwój wolontariuszy, którzy to tworzą „siłę i duszę” przedsięwzięć Olimpiad Specjalnych – doniosłego społecznie programu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną www.kujawsko-pomorskie.olimpiadyspecjalne.pl

Stowarzyszeniu „Podaj Rękę”, Miłocin 23, 83-020 Cedry Wielkie, Oddział Kujawsko-Pomorski:
ul. Wyszyńskiego 11/22, 85-028 Bydgoszcz, www.podajreke.org
za: profesjonalną procedurę wdrażania wolontariuszy w działania, tworzenie przestrzeni do samodzielności i kreatywności wolontariuszy – na potrzeby doniosłych społecznie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Stowarzyszenie

Kujawsko-Pomorskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „JUDYM”,
ul. Powstańców Wielkopolskich 35, Kołaczkowo, 89-200 Szubin
za: wolontariat wśród podopiecznych jako ścieżkę powrotu do społeczeństwa, budowanie poczucia wartości poprzez przekazywanie odpowiedzialnych funkcji wolontariuszom.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

W tym roku Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął proces tworzenia wzorcowych opisów kwalifikacji, m.i.n. dla zawodów z rynku nieruchomości. Stowarzyszenie zgłosiło dwa zespoły ekspertów, jeden zespół do opisu zawodu Zarządcy nieruchomości, drugi do opisu zawodu Pośrednika w obrocie nieruchomościami. Stoimy na stanowisku, że aby utrzymać wysokie standardy wiedzy i kwalifilacji osób pracujących w branży, trzeba uczestniczyć w całym procesie tworzenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a wzorcowe opisy kwalifikacji to podstawa. Wszyscy Członkowie zespołów posiadają państwowe licencje zawodowe i doświadczenie w branży.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów „Terminus” aktywnie uczestniczyło w projekcie badawczym „Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” , którego efektem było wypracowanie rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wnioski z projektu zostaną wykorzystane w dokumentacjach konkursowych i innych instrumentach, służących aktywizacji tej grupy osób.

Główni realizatorzy projektu to, Fundacja Stabilo, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Fundacja Aktywizacja, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 2.4 – Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Pełna treśc Rekomendacji dostępna na stronach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Fundacji Stabilo.

Na początku stycznia 2016 Stowarzyszenie Terminus złożyło na ręce P. Prezydent Iwony Waszkiewicz propozycję realizacji projektu pod nazwą „NGO – Inteligentna organizacja”, złożonegodo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO 2016, priorytet: Silne organizacje pozarządowe, który w pełni wpisuje się w założenia i zakres tematyczny Ośrodka Wsparcia dla organizacji pozarządowych, przygotowywanego przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

 

Stowarzyszenie "TERMINUS" prowadzi aktualnie praktyki z zakresu Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Zarządzanie nieruchomościami, następny cykl praktyk planujemy rozpocząć we wrześniu 2011. Informacje o naborze umieścimy na stronie internetowej.

 

Zapraszamy!

Ruszył cykl szkoleń współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą "Bądź Profesjonalistą na rynku nieruchomości".

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez   Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości  "Terminus" i Agencję Nieruchomości Rafpol Angelika Rafalska. Szczegóły w zakładce Projekty Unijne.