Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., która w artykule dwunastym stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity: (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

 

 

szkolenia

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie problematyki szeroko pojętej nieruchomościówki, jak również w zakresie tematów powiązanych - mieszkaniowych, spółdzielczych, księgowości i migracyjnych.

 

galeria

Galeria

Zapraszamy do naszej internetowej galerii, gdzie prezentujemy zdjęcia z organizowanych przez nas szkoleń, praktyk oraz nieruchomości zarządzanych przez członków SZiAN “Terminus”.